Σύνθεση φοιτητών

Σύνθεση φοιτητών

Η σύνθεση των φοιτητών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι μοναδική και αποτελεί πολύ σημαντική πηγή μάθησης. Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μέσω των ομαδικών ασκήσεων, παιγνίων, συζητήσεων και παρουσιάσεων διευρύνουν τη σκέψη και τους ορίζοντες τους.

Όπως προκύπτει από τα γραφήματα που ακολουθούν, το 38% των φοιτητών του Executive MBA είναι Διευθυντικά Στελέχη και το 45% Μεσαία Διοικητικά Στελέχη. Επίσης, το 23% των φοιτητών του προγράμματος έχει επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 15 ετών, το 30% των φοιτητών έχει εμπειρία 10-15 ετών και το 37% εμπειρία 5-10 ετών. Ως αποτέλεσμα αυτής της στόχευσης, το Executive MBA διαφοροποιείται ουσιαστικά από όλα τα προσφερόμενα Προγράμματα μερικής φοίτησης συναφούς γνωστικού αντικειμένου στην Ελλάδα, τα οποία στοχεύουν σε στελέχη που βρίσκονται στο ξεκίνημα της καριέρας τους, έχοντας λίγα έτη προϋπηρεσίας. Το Executive MBA στοχεύει σε στελέχη με μεγαλύτερη διοικητική εμπειρία, με εμπειρία διοίκησης υφισταμένων/ομάδων.

Ξεχωριστό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι τo 58% των φοιτητών μας είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (κατά κύριο λόγο σε γνωστικά αντικείμενα εκτός διοίκησης επιχειρήσεων). Οι φοιτητές αυτοί έχουν ήδη σημαντική εργασιακή εμπειρία και αναζητούν να αναπτύξουν τις ηγετικές και στρατηγικές τους ικανότητες.

 


Αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί προέλευσης των φοιτητών:

Abott Laboratories Hellas

ΑBN Amro Bank

AEGEAN AIR

ACCENTURE

Alpha Bank

Astra Hellas

Αττικό Μετρό

Bayer Hellas

Bιανέξ Α.Ε.

Bιβεχρώμ Α.Ε.

Coca-Cola

Colgate Palmolive

Cosmote

ERNST & YOUNG

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Eurobank

HSBC Bank Plc

INTRACOM

Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος

ELBISCO

Friesland Hellas

GlaxoWellcome A.E.B.E.

Hewllet Packard

JOHNSON AND JOHNSON

J&P AVAX

KPMG

LAMDA DEVELOPMENT

Microsoft

M.Ι. Μαίλης Α.Ε.Β.Ε.

Novartis

NOKIA

NOVO NORDISK

ΟΤΕ

Philips Hellas A.E.B.E.

ROCHE

SAP Hellas

Shell Hellas

Siemens A.E.

Star channel

Tasty Foods

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΒΕΕ

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Τσιμέντων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3Μ Hellas Ltd.

Unilever Hellas A.E.B.E.

Vodafone

Warner Lambertl

Wind Hellas

“ΥΓΕΙΑ” Α.Ε.

Please enable the javascript to submit this form

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62
email: mbaexecutive@aueb.gr | katialampropoulou@aueb.gr 
τηλ: 210 8203638 - 682
κιν: 6974026377

Log in