Πληροφορίες

Πληροφορίες

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη: Executive MBA είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και οι δαπάνες του καλύπτονται εξ΄ολοκλήρου από τα δίδακτρα των φοιτητών.

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης για το τμήμα μερικής φοίτησης είναι 8.000€ όπως ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του προγράμματος. Το ποσό μπορεί να αποπληρωθεί μέχρι και σε 4 ισόποσες δόσεις.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΜΒΑ, "Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive Master in Business Administration - Executive MBA" αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 120 (ECTS).

 

 

 

Please enable the javascript to submit this form

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62
email: mbaexecutive@aueb.gr | katialampropoulou@aueb.gr 
τηλ: 210 8203638 - 682
κιν: 6974026377

Log in