Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που ήδη εργάζονται και φιλοδοξούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές τους ικανότητες. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΜΒΑ, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ3644/27-08-2018).

Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη φιλοσοφία και τον χαρακτήρα του προγράμματος είναι:

  • Η ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ηγετικών και στρατηγικών ικανοτήτων των φοιτητών.
  • Η χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης, όπως επιχειρησιακά παίγνια (business strategy game), μελέτες περιπτώσεων, πολυμέσα, ομαδικές και ατομικές εργασίες, αυτοδιαγνωστικές ασκήσεις, υπόδηση ρόλων, videofilms, διαλέξεις από στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, σε βάθος επισκόπηση της βιβλιογραφίας, κλπ.
  • Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος αποτελεί η χρήση του πιο διαδεδομένου παιχνιδιού επιχειρησιακής στρατηγικής παγκόσμια (the business strategy game). Το strategy game είναι τμήμα του μαθήματος της στρατηγικής (2ο έτος) και αποτελεί για τους φοιτητές του Executive MBA μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία.
  • Η έμφαση στην ανάπτυξη διεπιστημονικού υποβάθρου γνώσεων και ικανοτήτων που θα τους εξασφαλίζει την ευελιξία και τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
  • Η ισορροπία μεταξύ του επιστημονικού και επαγγελματικού προσανατολισμού του προγράμματος.
  • Η δυνατότητα των φοιτητών να συνδέουν τη μάθηση τους από το πρόγραμμα με τις επαγγελματικές ανάγκες της καριέρας τους και με αυτές της επιχείρησης ή του οργανισμού όπου εργάζονται.
  • Η προσφορά μεγάλου αριθμού κατ’ επιλογήν μαθημάτων, ώστε ο κάθε φοιτητής να επιλέγει μαθήματα που βρίσκονται κοντά στις δικές του φιλοδοξίες ανάπτυξης.
  • Η αξιοποίηση των πιο σύγχρονων εξελίξεων της επιστήμης και της πρακτικής της Διοίκησης των Επιχειρήσεων παγκοσμίως και η συνεχής προσαρμογή στα δεδομένα και τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των πιο επιτυχημένων Business Schools της Ευρώπης και των ΗΠΑ, όπως London Business School, Manchester Business School, Warwick Business School, London School of Economics, Wharton, Columbia, Harvard, από τα οποία προέρχεται ένας αριθμός διδασκόντων.
  • Η αξιοποίηση και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για συγκεκριμένα μαθήματα.

Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας σπουδών μέσω της συνεχούς αξιολόγησης του προγράμματος και των διδασκόντων.

Please enable the javascript to submit this form

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62
email: mbaexecutive@aueb.gr | katialampropoulou@aueb.gr 
τηλ: 210 8203638 - 682
κιν: 6974026377

Log in